УГОДА КОРИСТУВАЧА

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Дана Угода Користувача (далі за текстом – «Угода»)  розроблена Товариством з обмеженою відповідальністю «Агроярд Україна» (далі за текстом – «Оператор») і встановлює умови використання Користувачами інформаційно-торгівельної платформи «АгроЯрд», що знаходиться в мережі інтернет за посиланням https://agroyard.com.ua (далі за текстом – «Веб-Сайт» або «Платформа») і є власністю Оператора, а також визначає права та обов'язки Користувачів та Оператора.

1.2.  Предметом цієї Угоди є умови використання Користувачами Веб-Сайту, його окремих ресурсів і сервісів, і надання Оператором Користувачам інформаційних послуг, що пов’язані із таким використанням Веб-Сайту і його окремих функціональних можливостей, ресурсів і сервісів (далі за текстом – Послуги).

1.3. Ця Угода (включно з Правилами та Умовами використання окремих Сервісів, які є частиною Угоди), в міру принципової застосовності відповідних положень до безоплатного/незареєстрованого доступу, поширює свою чинність як на зареєстрованих, так і на незареєстрованих Користувачів Сайту.

1.4. До цієї Угоди належать усі інші спеціальні угоди, правила, регламенти та інші документи, якими врегульовано надання окремих Послуг, та порядок користування окремими сервісами Платформи, які розміщені у відповідних розділах Веб-Сайту.

1.5. Користувач зобов'язаний повністю ознайомитися з цією Угодою до моменту реєстрації на сайті. Реєстрація Користувача на сайті означає повне і беззастережне прийняття Користувачем цієї Угоди.

1.6. Натискаючи на Веб-сайті кнопку «Зареєструватись», на етапі реєстрації Користувача, де вказано «Реєструючись, я погоджуюся з умовами Угоди Користувача», Ви підтверджуєте, що ознайомлені з даною Угодою, засвідчуєте повне і беззастережне прийняття умов даної Угоди.

1.7. Ця Угода може бути змінена та / або доповнена Оператором в односторонньому порядку без будь-якого спеціального повідомлення. Ця Угода є відкритим і загальнодоступним документом, діюча редакція якої розташовується в мережі Інтернет за посиланням: https://agroyard.com.ua/uk/terms.html.

1.8. Оператор рекомендує Користувачам регулярно перевіряти діючу редакцію Угоди на предмет  змін та / або доповнень її умов. Продовження використання Веб-сайту Користувачем після внесення змін та / або доповнень до цієї Угоди означає прийняття і згоду Користувача з такими змінами та / або доповненнями.

 

2. ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ

2.1. Веб-Сайт — інформаційно-торгівельна платформа «АгроЯрд», власником якої є Оператор, доступна в мережі Інтернет за посиланням https://agroyard.com.ua.

2.2. Користувач – фізична особа («Ви»), яка володіє цивільною правоздатністю та повною цивільною дієздатністю, яка не є суб'єктом господарювання, та яка використовує Веб-Сайт та/або Сервіси для особистих потреб та виключно від свого імені, або юридична особа чи фізична особа – підприємець, що використовує Веб-Сайт та/або Сервіси в комерційних цілях.

2.3. Оператор - товариство з обмеженою відповідальністю «Агроярд Україна», код ЄДРПОУ 41184251, 49044, Україна, Дніпропетровська область, м. Дніпро, Шевченківський район, вул. Виконкомівська 12А, офіс 21.

2.4. Особистий кабінет - розділ на Платформі, доступ до якого здійснюється шляхом проходження авторизації, при якій вказуються номер телефону і пароль Користувача.

2.5. Компанія — суб’єкт господарської діяльності, юридична або фізична особа-підприємець, що використовує Платформу «АгроЯрд» в своїх комерційних цілях.

2.6. Сервіс/Сервіси — інформаційні послуги, що надаються Користувачеві за допомогою Веб-Сайту, а також відповідні функціональні розділи Платформи та способи надання послуг.

2.7. Послуга Оператора - послуга, що надається Оператором Користувачеві на підставі цієї Угоди доступу Користувача до Платформи, інформаційного контенту розміщеного на ній.

2.8. Додаткові послуги Оператора - будь-які Послуги, надані (надаються) Користувачеві Оператором і пов'язані (супутні) Послуги Оператора, на підставі відповідних Додаткових Договорів (Угод, Правил, Умов і та ін.) Користувача з Оператором, що регламентують використання Додаткових Послуг Оператора. Інформація про додаткові послуги, включаючи їх опис, вартість та умови надання, розміщується на сайті Оператора. Умови надання Додаткових послуг Користувачеві регулюються додатковими договорами про надання таких послуг.

2.9. Безоплатні послуги Оператора - Послуги, що надаються Оператором Користувачеві або окремим категоріям Користувачів на безоплатній основі.

2.10. Платні послуги Оператора - Послуги, що надаються Оператором Користувачеві або окремим категоріям Користувачів на оплатній основі. Надання платних інформаційних послуг регламентуються відповідними окремими договорами (угодами, Правилами, Регламентами тощо).

2.11. Інші терміни та визначення встановлюються відповідними окремими договорами (угодами, Правилами, Регламентами тощо).

 

3. ОБМЕЖЕННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

3.1.  Доступ до Веб-Сайту та Сервісів надається у вигляді - "як є", і Оператор не може гарантувати відповідність Сайту та/або Сервісів очікуванням, сподіванням та/або цілям Користувача.

3.2.  Користувач розуміє та погоджується з тим, що Оператор має право, на власний розсуд і без повідомлення Користувача, змінювати перелік Сервісів та Послуг та змінювати функціонал Веб-Сайту.

3.3.  Фізична особа - Користувач, яка не є суб'єктом господарювання, розуміє і погоджується з тим, що вона обмежена в виборі доступного функціоналу Веб-Сайту та його Сервісів, і що деякі функціональні можливості Веб-Сайту доступні лише Користувачам з юридичним статусом суб’єкта господарювання.  

3.4.  Користувач розуміє та погоджується з тим, що Оператор не несе відповідальності за недостовірність інформації, що розміщується на Веб-Сайті іншими Користувачами,  і не може нести відповідальність за будь-яку можливу шкоду, заподіяну Користувачеві та/або третім особам у результаті використання Веб-Сайту та/або його окремих Сервісів.

3.5. Користувач розуміє та погоджується з тим, що Оператор не несе відповідальності за достовірність рекламної інформації, розміщеної на Сайті, та за якість рекламованих товарів та послуг.

3.6. Оператор залишає за собою право у будь-який час на власний розсуд призупиняти, обмежувати або припиняти доступ Користувача до Сайту або до окремих Сервісів, зокрема, але не виключно, у разі порушення Користувачем цієї Угоди та/або застосовного законодавства. При цьому, у разі порушень за вини Користувача, Оператор не несе обов’язку з повернення коштів, сплачених за доступ до Сервісів, та/або відшкодування збитків.

 

4. РЕЄСТРАЦІЯ НА САЙТІ. ДОСТУП ДО ОСОБИСТОГО КАБІНЕТУ. ОБЛІКОВИЙ ЗАПИС

4.1.  Особа, яка має намір використовувати Сервіси Платформи, має зареєструватися на Веб-Сайті для отримання доступу до особистого кабінету.

4.2.  При реєстрації особа повинна вказати наступні дані: номер телефону, прізвище, ім'я, контактний номер мобільного телефону, пароль доступу та вказати смс-код, що буде надісланий на вказаний номер мобільного телефону. Перелік даних, необхідних для реєстрації або авторизації на Веб-Сайті, може бути змінений Оператором на власний розсуд.

4.3. Після реєстрації Платформа автоматично створює обліковий запис на Веб-Сайті, і Користувач отримує доступ до Особистого кабінету, шляхом проходження авторизації, при якій вказуються номер телефону і пароль Користувача.

4.4. Для користування Сервісами Платформи Користувач зобов’язаний в Особистому кабінеті заповнити розділ «Мої дані» шляхом введення реєстраційних даних: прізвище, ім’я, по-батькові, адресу електронної пошти, ІПН, область. За бажанням Користувач може додати своє персональне фото.

4.5. Для отримання можливості користування такими Сервісами Платформи як «Аукціони», «Тендери Ріальто» Користувач повинен створити профіль Компанії, для чого в Розділі Особистого кабінету «Мої Компанії» Користувач обирає тип Компанії: Сільгоспвиробник, Постачальник або Покупець, і зазначає наступні дані: найменування Компанії або ПІБ фізичної-особи-підприємця, ЄДРПОУ або ІПН фізичної особи-підприємця, адреса місцезнаходження, статус платника ПДВ, система оподаткування, контактні дані Компанії та інші відомості про здійснення підприємницької діяльності, та прийняти умови відповідних угод, правил та регламентів, якими регулюється надання таких послуг.

4.6. Оператор забезпечує доступ Користувача до Сервісів  «Аукціони» та «Тендери Ріальто» лише після підтвердження реєстраційних відомостей про Компанію шляхом проведення модерації Компанії в порядку, встановленому відповідними правилами, регламентами та іншими документами.

4.7. Користувач зобов’язується надавати в реєстраційних даних достовірну інформацію та постійно підтримувати надавану інформацію в актуальному стані.

4.8. Порядок надання оплатних послуг Оператором регулюється відповідними угодами, правилами, регламентами та іншими документами.

4.9. Користувач зобов’язується не реєструвати та не використовувати одночасно більш ніж один обліковий запис.

4.10.  Оператор може блокувати доступ Користувача до Особистого кабінету та/або видалити обліковий запис Користувача, зокрема, але не виключно, у таких випадках:

Порушення наведених у цьому розділі умов реєстрації та/або використання облікового запису;

Порушення правил розміщення (повідомлення) та/або іншого використання інформації.

 

5. ОБОВ’ЯЗКИ КОРИСТУВАЧА

5.1. Користувач зобов'язується не використовувати самостійно або із залученням третіх осіб можливості Платформи з метою, яка може бути кваліфікована як порушення прав третіх осіб на об'єкти інтелектуальної власності, недобросовісна конкуренція, інше порушення чинного законодавства України.

5.2. Користувач не має права здійснювати дії, які впливають на нормальну роботу Платформи і є його несумлінним використанням.

5.3. Користувач несе відповідальність і самостійно вживає заходів для убезпечення свого облікового запису на Веб-Сайті. Користувач несе повну відповідальність за всі дії, вчинені з використанням облікового запису Користувача. Користувач зобов’язується невідкладно сповістити Оператора про будь-які випадки несанкціонованого використання облікового запису Користувача третіми особами. Користувач зобов’язується не використовувати в реєстраційних даних інформацію, що може ввести в оману, зокрема, але не виключно: позначення, які відтворюють торговельні марки та/або комерційні найменування третіх осіб або є подібними до них до ступеня змішування з іншими; дані, що дублюють дані будь-якого іншого облікового запису.

5.4. Користувач зобов’язаний не розміщувати інформацію, що призводить до порушення чинного законодавства України.

5.5. Перед використанням будь-якого з Сервісів Платформи або отриманням послуг, що надаються Оператором, Користувач зобов’язаний детально ознайомитись з умовами та порядком надання таких послуг, що викладені у відповідних офертах, правилах, регламентах.

5.6. Користувач зобов’язаний ознайомитись з Політикою конфіденційності та надати Оператору згоду на обробку персональних даних.

 

 

6. РОЗМІЩЕННЯ ОГОЛОШЕНЬ

6.1. Після реєстрації на Веб-Сайті Користувач отримує право розміщувати оголошення на Платформі, шляхом заповнення відповідної форми в розділі «Мої оголошення».

6.2. Користувач, який розміщує оголошення про продаж товарів або послуг на Веб-Сайті, зобов'язується розмістити інформацію про них відповідно до цієї Угоди, надати точну і повну інформацію про товар або послуги й умови їх продажу. Розміщуючи оголошення про товар або послугу, Користувач підтверджує, що він має право продавати цей товар або надавати відповідну послугу відповідно до вимог чинного законодавства України.

6.3. Користувач гарантує, що запропоновані ним товари/послуги відповідають нормам якості, встановленим чинним законодавством України, і вільні від будь-яких претензій з боку третіх осіб.

6.4. Користувач гарантує, що послуги, які пропонуються до надання, здійснюються відповідно до вимог чинного законодавства України.

6.5. Оператор може проводити модерацію оголошень та видаляти повідомлення, що не відповідають умовам цієї угоди та вимогам чинного законодавства України.

6.6. Користувач не має права створювати оголошення та розміщувати інформацію, що пропонують продаж наступних товарів:

спиртних напоїв;

сигарет і тютюнової продукції;

наркотичних речовин і прекурсорів;

порнографічних матеріалів або предметів;

фармакологічних продуктів, медикаментів;

крадених речей або товарів,  здобутих  в результаті вчинення злочину;

предметів, які становлять небезпеку для життя і здоров'я;

неіснуючих товарів;

людських органів і органів тварин;

спеціальних технічних засобів негласного отримання інформації;

державних нагород; персональних документів, а також бланків цих документів;

баз даних, бази е-mail адрес;

вогнепальної, холодної, травматичної зброї, а також боєприпасів і комплектуючих до них;

спеціальних засобів активної оборони, що застосовуються правоохоронними органами; ікол моржа, бивнів слона і мамонта не у виробі, а також дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння не у виробі;

рідкісних і заборонених до продажу тварин, у т.ч. тварин, занесених до списку міжнародної конвенції СІТЕС (про торгівлю рідкісними та зникаючими видами флори і фауни);

інших товарів, продаж яких заборонений чинним законодавством України.

 

7. ПОЛІТИКА КОНФЕДЕНЦІЙНОСТІ ТА ЗГОДА НА ОБРОБКУ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

7.1. Умови отримання та обробки персональних даних визначаються Політикою конфіденційності, яка розміщена за посиланням https://agroyard.com.ua/uk/policy.html.

 

8. ТЕРМІН ДІЇ УГОДИ

8.1. Ця Угода набуває чинності з моменту використання Користувачем Веб-Сайту чи окремого Сервісу, або з моменту реєстрації Користувача на Сайті і діє безстроково.

8.2. У випадку, якщо Оператор вніс зміни до Угоди,  з якими Користувач не згоден, Користувач зобов'язаний негайно припинити використання Веб-Сайту або його окремих Сервісів. Продовження використання Сайту або Сервісів свідчить про погодження Користувача зі змінами.

8.3. Розірвання Угоди з боку Оператора може статися у випадках:

Порушення Користувачем положень цієї Угоди, заподіяння будь-якої шкоди Оператору або іншим Користувачам Платформи;

Інших дії, що суперечать положенням Угоди або вимогам законодавства України.

 

9. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

9.1. Всі спори та розбіжності, що виникають у зв'язку з цією Угодою, вирішуються шляхом переговорів між сторонами.

9.2. Якщо спір не вдалося вирішити в досудовому порядку, такий спір підлягає розгляду в судовому порядку за місцем реєстрації Оператора.